Medische controle

Medische controles op gewaarborgd loon en arbeidsongevallen gebeuren steeds via een controleorganisatie. Ondervindt U problemen naar aanleiding van een medische controle, zoals een convocatiekaart te laat gevonden, neem dan eerst contact op met uw werkgever die u verder moet inlichten over de te nemen stappen. Vermijdt zeker ook om enkel naar de arts te bellen om de ligging van de praktijk te vragen. Er zijn  andere manieren om dit te weten te komen!

Indien U niet akkoord gaat met een beslissing van een controlearts, neem dan zo vlug mogelijk kontact op met uw behandelende geneesheer.