Tarieven

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/dokters

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/arts-deel1.aspx

Als geconventioneerd huisarts houdt ik mij aan de tarieven van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV )