Defensie

Aangenomen zorgverstrekker ten behoeve van het Departement van Defensie.

Personeelsleden van Defensie kunnen na afspraak op consultatie komen.

U betaalt slechts dat deel van het honorarium, welke U volledig terugkrijgt van de mutualiteit.

Het remgeld wordt rechtstreeks verrekend met Departement Defensie.

 

Zorg er wel voor STEEDS uw identiteitskaart mee te hebben